Vážení,
Připravili jsem pro Vás pečlivě vybranou hudbu na CD z celého světa rozdělenou do edic podle využití a tématiky.
Vydavatelství založil a řídí hudební legenda světového významu Roland Santé. Hlavním spolupracovníkem je anglický hudebník Medwyn Goodall. Tento světově  nejprodávanější autor sdružuje ve svém vydavatelství nejlepší hudebníky i odborníky na zdravý životní styl z celého světa.

NOVINKA!  přidána edice hudby "Víly a elfové"


1. Distributor (IC): Kterákoli oprávněná osoba, která je uvedená Sponzorem Tiens, zakoupí Tiens Obchodní výstroj, předloží kompletní smlouvu společnosti a stane se nezávislým distributorem Tiens po oprávnění společností.
2. „Sponsor“ znamená osoba, která splňuje požadavky jakožto nezávislý distributor společnosti a doporučuje ostatním, aby se zúčastnili obchodu Tiens. Ten/ta je také označený/á jako „horní linie“.
3. „Přímá spodní linie“ poukazuje na ty lidi sponzorované Nezávislým distributorem.
4. „Nepřímá spodní linie“ poukazuje na všechny ve vaší spodní linii, ale ne přímo sponzorováni vámi.
5. „Přímá síť“ je síť vytvořená skrz sponzorování jakékoli z vašich Přímých linií. (Přímá síť také zahrnuje Přímou spodní linii).
6. „Spodní linie stejného postavení (SSD)“ poukazuje na kteréhokoli Nezávislého distributora ve vašich Spodních liniích na stejné hvězdičkové úrovni jako vy.
7. „PV“: jmenovitě Point Volume (objem položek), standardní jednotka prodeje používaná Tiens po celém světě k oceňování prodejního výkonu Nezávislých distributorů. PV je kalkulován tím stylem, že prodejní cena je rozdělena přepočítacím kurzem standartních peněz a PV. Přepočítací kurz mezi standartními penězi a PV je poměrně fixní pokud se neobjeví velké výkyvy, v tomto případě se provede úprava a bude celosvětově rozhlášena.
8. „BV“: Toto je zkratka pro Bonus Volume value (hodnota objemu odměn), kterou společnost přiřadí ke každému produktu a je používána ke kalkulaci odměn distributorům.
9. „Objem Osobního Prodeje (PBV)“ poukazuje na nahromaděný PV dosažený Nezávislým distributorem během daného prodejního měsíce s jeho nebo jejím Tiens identifikačním číslem na formulářích objednávek produktů.
10. Přímý obchodní objem (DBV): DBV se skládá ze dvou součástí (obě v určitém měsíci): první je objem osobního prodeje všech Přímých spodních linií distributora, který nepřekročí 300 PV (objemu položek); druhý je osobní BV (objem odměn) distributora, který překročí 300 PV.
11. Nepřímý obchodní objem (IBV): IBV se skládá ze dvou součástí (obě v určitém měsíci): první je osobní BV všech Přímých spodních linií distributora, který překročí 300 PV; druhá je osobní BV všech Nepřímých spodních linií distributora.
12. „Narůstající obchodní objem“ se skládá ze tří komponentů; první je PBV, který je 300 PV nebo méně; druhý je nahromaděný přímý obchodní objem; třetí část je nahromaděný nepřímý obchodní objem.
13. „Objem obchodních sítí“ poukazuje na celkový objem prodeje vytvořený v určitém měsíci sítí nezávislých distributorů.
14. „Skupina PV“ poukazuje na rozdíl mezi dvěmi objemy prodeje, např. Skupina PV=X-Y. X znamená objem obchodních sítí nezávislého distributora v určitém měsíci a Y je síťový PV stejné nebo vyšší úrovně spodních linií nezávislého distributora ve stejném měsíci.
15. Vhodné N pro vedení bonusových kalkulací: jestliže v určitém měsíci, síťový obchodní objem dosažený 3- a více hvězdičkovým nezávislým distributorem v různých přímých sítích dosáhne 2000 PV nebo více, bude nazýván Vhodné N.
16. Jako Tiens distributor jste oprávněn nakupovat produkty od Tiens za velkoprodejní ceny a prodávat je v maloobchodě za okamžitý 25% zisk založený na doporučené maloobchodní ceně. Vy si ponecháte rozdíl, který je vašim maloobchodním prodejním ziskem.
17. „Přímá odměna“ znamená odměna, kterou distributor obdrží za jeho/její DBV v konkrétním měsíci.
18. „Nepřímá odměna“ znamená odměna, kterou distributor obdrží za jeho/její IBV v konkrétním měsíci.
19. „Odměna vedení“ je bonus,, který distributor obdrží za jeho/její Skupinu PV distributorů na stejné úrovni jako on nebo ona v konkrétním měsíci.
20. „Honored Title Bonus pools“ (Odměna čestného titulu) znamená celková odměna, která bude přidělena všem držitelům Čestného titulu ze shromáždění příjmů zahrnující 5% z celkového obratu společnosti za každé měsíčně placené období.
21. „Special Bonus Pools“ (Speciální odměna) znamená celkovou odměnu, která bude připsána všem držitelům Čestného titulu ze shromáždění příjmů zahrnující 2% z celkového obratu společnosti.
„Odměna za celoživotní úspěch“ znamená celkový bonus, který bude připsán všem držitelům titulu Celoživotního úspěchu z příjmů zahrnující 0.5% z celkového obratu společnosti.

 

ZjkyNT