Vážení,
Připravili jsem pro Vás pečlivě vybranou hudbu na CD z celého světa rozdělenou do edic podle využití a tématiky.
Vydavatelství založil a řídí hudební legenda světového významu Roland Santé. Hlavním spolupracovníkem je anglický hudebník Medwyn Goodall. Tento světově  nejprodávanější autor sdružuje ve svém vydavatelství nejlepší hudebníky i odborníky na zdravý životní styl z celého světa.

NOVINKA!  přidána edice hudby "Víly a elfové"


MOŽNOST PODNIKÁNÍ » Plán postupu

Distributor s jednou hvězdou
Distributorem s jednou hvězdou se stává každý, kdo podepsal kontrakt s firmou Tiens a bylo mu přiděleno ID číslo (ID).

Distributor se dvěma hvězdami
Každý, kdo uskutečnil celkový nákup produkce v minimální hodnotě 100 PV, získává statut distributora s dvěma hvězdami v daném měsíci.

Distributor se třemi hvězdami
Distributor se 2*, který nashromáždil vlastní nákup produktů v hodnotě 300 PV, nebo každý, kdo uskutečnil jednorázový nákup v hodnotě 300 PV, získává statut distributora se 3* v daném měsíci.

Distributor se čtyřmi hvězdami
Statut distributora se 4* získávají distributoři v témž měsíci, u kterých

 • objem maloobchodního prodeje a osobního nákupu produkce dosahuje nejméně 1.200 PV;
 • nebo je po jednom distributorovi 3* v nejméně 3 přímých skupinách, a objem nashromážděných prodejů, uskutečněných skupinami, dosahuje částky nejméně 1.500 PV;
 • nebo je po jednom distributorovi 3* v nejméně 2 přímých skupinách, a objem nashromážděných prodejů, uskutečněných skupinami, dosahuje částky nejméně 3.000 PV.

Distributor s pěti hvězdami
Statut distributora s 5* a nárok na vyplacení bonusu za vedení od následujícího měsíce získávají distributoři, u kterých

 • je po jednom distributorovi 4* v nejméně 3 přímých skupinách, a celkový objem nashromážděných prodejů, uskutečněných skupinami, dosahuje částky nejméně 6.000 PV;
 • nebo je po jednom distributorovi 4* nejméně 2 přímých skupinách, a celkový objem nashromážděných prodejů dosahuje částky nejméně 12.000 PV.
 • objem osobního nákupu musí být minimálně 50 PV v daném měsíci.

Distributor se šesti hvězdami
Statut distributora se 6* a nárok na vyplacení bonusu za vedení od následujícího měsíce získávají distributoři, u kterých

 • je po jednom distributorovi s 5* v nejméně 3 přímých skupinách, a objem skupinami nashromážděných prodejů dosahuje částky nejméně 25.000 PV;
 • nebo je po jednom distributorovi s 5* v nejméně 2 přímých skupinách, a objem skupinami nashromážděných prodejů dosahuje částky nejméně 50.000 PV.
 • objem osobního nákupu musí být minimálně 100 PV v daném měsíci.

Distributor se sedmi hvězdami
Statut distributora se 7* a nárok na vyplacení bonusu za vedení od následujícího měsíce získávají distributoři, u kterých

 • je po jednom distributorovi se 6* v nejméně 3 přímých skupinách, a objem skupinami nashromážděných prodejů dosahuje částky nejméně 100.000 PV;
 • nebo je po jednom distributorovi se 6* v nejméně 2 přímých skupinách, a objem skupinami nashromážděných prodejů dosahuje částky nejméně 200.000 PV.
 • objem osobního nákupu musí být minimálně 200 PV v daném měsíci.

Distributor s osmi hvězdami
Statut distributora s 8* a nárok na vyplacení bonusu za vedení od následujícího měsíce získávají distributoři, u kterých

 • je po jednom distributorovi se 7* v nejméně 3 přímých skupinách, a objem skupinami nashromážděných prodejů dosahuje částky nejméně 400.000 PV;
 • nebo je po jednom distributorovi se 7* v nejméně 2 přímých skupinách, a objem skupinami nashromážděných prodejů dosahuje částky nejméně 800.000 PV.
 • objem osobního nákupu musí být minimálně 300 PV v daném měsíci.

 

ODE2YTMxY2